15.5.2010

Христос каза на Петър: „Върху тоя камък ще изградя църквата Си и вратата на ада няма да я преодолее.“ Католиците се ползват от тоя стих и приемат апостол Петър за основа на католическата църква. Това е криво разбиране. Истинска основа на църквата е Любовта. На нея се основава целият свят. Ако и вашият живот не се основава на Любовта, вие сте на крив път.