14.5.2010

Често дисхармонията в живота произтича от това, че в някои случаи някъде има повече топлина и по-малко светлина, някъде има повече светлина и по-малко топлина.