Периода 1897-1913 в детайли

1897Учителя Петър Дънов

 • Учредява се "Общество за повдигане религиозния дух на Българский народ", което провежда събрания и събира членски внос. Първият съхранен протокол от негово събрание е от (14 август1 1903). 7

 

1898

 

 • Учителя писмено кореспондира от град Варна и от град Нови пазар с Пеньо Киров (1868-1918) и Тодор Стоянов (Стоименов) (1872-1952) от град Бургас и с д-р Георги Миркович (1825-1905) от град Сливен. Първото запазено писмо до Пеньо Киров е от (14 Септември* 1898).

 

1900

 • Първи годишен събор на Бялото Братство6, провден в гр.Варна (6 Април* 1900). Присъстват трима ученици на Учителя: д-р Георги Миркович, Пеньо Киров и Тодор Стоименов.
 • От 25 юни до 9 юли 1900 г. той получава седем послания (Седем Разговора със Светия Дух), които съдържат съвети и наставления - подготовка в предстоящата му духовна мисия. Те са стъпало към новото разбиране за живота, което предстои да се открие на хората чрез него.
 • Учителя дава на първите си ученици Добрата молитва (Ноември 1900).

 

1901

 • Ежегодни събори на Бялото Братство през м. Август (1901 - 1942) :
  • във Варна (1900 - 1908), в гр. Велико Търново (1909 - 1912) и (1918 - 1925, в София (1926 - 1929, 1933, 1936, 1941), на Седемте рилски езера (1930, 1931, 1932, 1935, 1937, 1938, 1939) и в местността Яворови присои на Витоша (1934). Съборите през 1940г. (връх Мусала, Седемте рилски езера и София) и 1942г. (Седемте рилски езера и София) са проведени на повече от едно място.
 • Учителя посещава различни селища в България, изнася публични сказки, беседва и прави френологични изследвания на избрани представители от българския народ (1901 - 1912). По този начин се създава синархичната Верига на Бялото Братство в България.
 • Учителя предприема първата обиколка на България, която започва и завършва във Варна (Юли 1901).
  • (Юли 1901) гр. Бургас - (Юли-Август 1901)  гр. Ямбол - (14 - 20 Аавгуст* 1901) гр. Сливен - (Август - Септември 1901) гр. Нова Загора, гр. Стара Загора - (Декември 1901) гр. София (от гр. Пазарджик, преди Татар Пазарджик); остава в София - (Април 1902) Шумен; Учителя изнася три в салон "Архангел Михаил" - (Май 1902) гр. Русе - (Май 1902) гр. Велико Търново; среща се с Мария Казакова (1852-1908), с която кореспондира от 1900г. - (30 май* 1902) гр. Варна.

 

1902

 • Започва издаването на списание "Виделина" под редакцията на д-р Георги Миркович в Сливен, продължение на списание "Нова светлина", което публикува статии по спиритизъм, хипнотизъм, магнетизъм и хомеопатична медицина, окултни тълкувания на евангелски текстове.
 • Втора обиколка на България (през Юли 1902), която също започва и завършва във Варна (Май 1903).
  • (Юли 1902) гр. Нови Пазар - (1 август* 1902) преход от гр. Варна за гр. Бургас (29 Август* 1902) гр. Ямбол, х-л "Америка" - (13 Септември* 1902) гр. Сливен - (Октомври 1902) гр. Стара Загора - (31 Октомври* 1902) гр. Хасково - (Ноември 1902) гр. Пловдив, х-л "Централ" - (Декември 1902) гр. Пазарджик (тогава Татар Пазарджик), 10 дни - (30 декември* 1902) гр. София, х-л "Родина", кв. "Банишора" -  (в началото на 1903) от София посещава гр. Враца, гр. Видин, гр.Лом, гр. Свищов,  с.Сомовит (пътувайки по река Дунав) - (април 1903) гр. Плевен - (май 1903) се завръща в гр. Варна.

 Учителя Петър Дънов с първите си ученици

1903

 • Събрание на Обществото за повдигане религиозния дух на българский народ (годишна среща на Веригата), в гр. Варна (14 август* 1903).
  • Х-л "Булевард", стая 4. Според запазения протокол, присъстват: д-р Георги Миркович от Сливен, Мария Казакова от Велико Търново, Тодор Стоянов (Стоименов), Пеньо Киров и Милкон Партомиян от Бургас, Петър К. Дънов и Анастасия Д-р Желязкова от Варна. Взема се решение за описване и публикуване на спиритични явления в списание "Виделина". За деловодител е избран Петър К. Дънов (Учителя), а за касиер - Мария Казакова.
 • Учителя започва трета обиколка на България (Октомври 1903).
  • Първият град, който посещава, е Разград. В края на 1903 година посещава град Силистра. През януари 1904 година пристига в Русе. В края на януари 1904 година посещава Велико Търново и държи сказка по френология в читалище "Надежда". Запознава се с Константин Иларионов (1868-1929) и с Елена Иларионова (1878- 1946). Първото запазено писмо до тях е от 7 декември* 1904 година. През май 1904 година се завръща във Варна.

 

1904

 • Учителя започва да държи своето Слово във форма на първи публични беседи в София, в дома на "Опълченска" 66 . Някои от тях се записват от Петко Гумнеров и Димитър Голов.
 • Учителя започва четвърта обиколка на България (Септември 1904).
  • (Септември 1904) Отпътува от Варна за София, гостува в дома на Димитър Голов (1863-1917), установява се за дълъг период от време в дома на Гина и Петко Гумнерови2 на ул. "Опълченска" 66.
  • (Април 1905) Русе - (Септември 1905) Пловдив3 ; посещава последователно гр. Нова Загора, гр. Стара Загора, гр. Казанлък, гр. Калофер и гр. Хисар (тогава Хисаря).

 

1905

 • Д-р Георги Миркович завършва земния си път на (29 Септември* 1905).

 

1906

 • Започва кореспонденция между Учителя и Никола Ватев (1873-1957) от Русе, който по-късно става ръководител на Бялото Братство в града (Април 1906).
 • Учителя пристига от София във Варна и на 11 август в дома на Анастасия Д-р Желязкова открива годишната среща на Веригата, която продължава пет дни (10 Август* 1906).
  • Според протокола, присъстват десет стари членове: Пеньо Киров, Тодор Стоянов, Петко Гумнеров, Димитър Голов, Илия Стойчев (от Русе), Тодор Бъчваров (от София), Гина Гумнерова, Мария Казакова и Анастасия Д-р Желязкова; допълнително присъства новият член Михалаки Георгиев (от София). На съборите от 1906 до 1915 година Димитър Голов и Петко Гумнеров водят подробни протоколи, съхранени до днес.

 

1907

 • Годишната среща на Веригата в гр. Варна (15 Август* 1907).
  • Според протокола, присъстват: Тодор Бъчваров, Димитър Голов, Михалаки Георгиев, Петко Гумнеров, Пеньо Киров, Константин Иларионов, Анастасия Д-р Желязкова, Мария Казакова, Анаснас Бойнов (от Велико Търново), Елена Иларионова, Илия Стойчев, Тодор Стоянов (Стоименов) и Гина Гумнерова.

 

1908

 • Годишната среща на Веригата в гр. Варна (9 Август* 1908).
  • Според протокола, присъстват: Анастас Бойнов, Гина Гумнерова, Димитър Голов, Илия Стойчев, Елена Иларионова, Константин Иларионов, Мария Казакова, Михалаки Георгиев, Пеньо Киров, Петко Гумнеров, Тодор Бъчваров, Тодор Стоянов (Стоименов) и Анастасия Д-р Желязкова.
 • (25 Ноември* 1908) Мария Казакова завършва земния си път.

 

1909

 • Годишната среща на Веригата в гр. Варна (16 Август* 1909).
  • Според протокола, присъстват: Димитър Голов, Петко Епитропов (от Пловдив), Тодор Бъчваров, Тодор Стоянов (Стоименов), Илия Стойчев, Кънчо Стойчев (от Бургас), Константин Иларионов, Петко Гумнеров, Иван Дойнов (от Велико Търново), Анастас Бойнов, Гина Гумнерова, Елена Иларионова, Величка Стойчева (от Бургас), Деньо Цанев (от Бургас), Никола Янев (от Бургас), Пеньо Киров, Васил Узунов (от Шумен), Михалаки Георгиев, Милкон Партомиян, Петър Тихчев (от Русе), Никола Ватев (от Русе), Серафим Шиваров (от Варна), Сава Великов (от Варна) и Анастасия Д-р Желязкова.
 • Учителя дава на участниците в годишната среща двете свещени емблеми на Веригата (жезъла4 и меча5 ) и прави обяснение върху тяхната символика (16 Август* 1909).

 

1910

 • Годишната среща на Веригата край Велико Търново, във вилата на Анастас Бойнов (14 Август* 1910).
  • Според протокола, присъстват: от София - Тодор Бъчваров, Димитър Голов, Петко Гумнеров, Гина Гумнерова, Пенка Бъчварова, Величко Граблашев, Михалаки Георгиев, Иван Тачев и Спас Димитров; от Велико Търново - Константин Иларионов, Елена Иларионова, Иван Дойнов, Мария Дойнова, Анастас Бойнов, Парашкева Бойнова, Драган Попов и Здравка Попова; от Русе - Никола Ватев, Величка Ватева и Петър Тихчев; от Бургас - Никола Янев, Кънчо Стойчев, Величка Стойчева, Деньо Цанев, Тодор Стоименов и Пеньо Киров; от Пловдив - Петко Епитропов и от Шумен - Васил Узунов.

 

1911

 • Годишна среща на Веригата край Велико Търново, във вилите на Анастас Бойнов и Тодор Бостанджиев (10 Август* 1911).
  • Според протокола, присъстват: от София - Димитър Голов, Петко Гумнеров, Михалаки Георгиев, Сп. Димитров и Гина Гумнерова; от Велико Търново - Анастас Бойнов, Драган Попов, Константин Иларионов, Иван Дойнов, Елена Иларионова, Мария Дойнова, Парашкева Бойнова и Здравка Попова; от Русе - Никола Ватев, Илия Стойчев, Иван Русев, Петър Тихчев и Величка Ватева; от Бургас - Илия Зурков, Матей Попов, Сотир Щерев, Александър Кръстников, Пеньо Киров, Кънчо Стойчев, Тодор Стоименов, Никола Янев, Деньо Цанев и Величка Стойчева; от Пловдив - Петко Епитропов; от Казанлък - д-р Ст. Дуков и Христо Тончев и от село Беброво, Еленско - Симеон Драганов.
 • Учителя раздава на участниците в годишната среща на Веригата изображения на Пентаграма и прави обяснения върху неговата символика (15 Август* 1911).
 • Учителя и касиерът на Бялото Братство Константин Иларионов закупуват къща и дворно място в село Арбанаси, Търновско (27 октомври* 1911).

 

1912

 • Учителя пристига от София в Арбанаси, два месеца работи върху Библията и съставя "Завета на цветните лъчи на светлината"  - един от най-мистичните текстове на Учителя, съдържащ метод за дълбока вътрешна работа (Юни 1912). През септември същата година Димитър Голов го отпечатва в София. Учителя лично подарява екземпляри от книгата (с автограф) на ръководителите на Бялото Братство в отделните селища на България. На титулната страница е поставено мотото: Винаги ще съм предан раб на Господа Исуса Христа, Син Божий, 15 август, Търново, 1912. През 1995 година издателство "Всемир" го публикува на английски език.
 • Годишна среща на Веригата край Велико Търново (15 август* 1912), във вилите на Анастас Бойнов и Тодор Бостанджиев.
  • Според протокола, присъстват: от София - Тодор Бъчваров, Димитър Голов, Сусана Голова, Петко Гумнеров, Гина Гумнерова, Михалаки Георгиев, Магдалина Георгиева, Спас Димитров, Величко Граблашев, Йордан Иванов, Елена Иванова, Мария Недялкова, Надежда Бъчварова, Матей Попов и Георги Давидов;от Бургас - Пеньо Киров, Тодор Стоименов, Деньо Цанев, Минка Цанева, Никола Янев, Кънчо Стойчев, Величка Стойчева, Илия Зурков, Нейчо Паскалев, Йорданка Паскалева, Иван Гаравалов и Мария Гаравалова;от Велико Търново - Константин Иларионов, Елена Иларионова, Иван Дойнов, Мария Дойнова, Анастас Бойнов, Параскева Бойнова, Драган Попов и Здравка Попова;от Русе - Илия Стойчев, Анка Стойчева, Петър Тихчев, Никола Ватев, Величка Ватева и Иван Русев; от Варна - Сотир Щерев и Сава Великов; от Шумен - Цани Боздуганов; от Айтос - Георги Куртев; от Ямбол - Тодор Абаджиев и Ради Дюлгеров; от Сливен - Димитър Добрев; от Казанлък - д-р Христо Дуков, Славка Дукова, Захари Желев, Никола Камбуров, Владимир Балтов и Христо Тончев; от Панагюрище - Боян Боев; от Пловдив - Петко Епитропов, Мария Епитропова, Ненко Тлъстев и Дечко Милев; от Стара Загора - Панайот Ковачев; от село Кръвеник, Севлиевско - Стефан Тошев; от село Беброво, Еленско - Симеон Драганов.
 • Учителя чете пред участниците в срещата на Веригата глави от "Завета на цветните лъчи на светлината" и дава методи за работа с избраните текстове от Библията според цветовете на светлината (15,16 Август* 1912).
 • Военен период в историята на България, а по- късно и на Европа (1912-1918). Повечето от членовете на Веригата участват в Балканската (1912-1913) и в Междусъюзническата (1913) войни. По наставление от Учителя всички носят, пришити във военните си куртки, Добрата молитва и 91 Псалом.
 • Чрез Мария Стоянова (придворна дама на царица Мария Луиза) Учителя съветва българския цар Фердинанд да сключи примирие с Турция и да не напада съюзниците си (11 Ноември* 1912).

 

1913

 • Учителя живее в дома на Гумнерови в София, посещава Варна, Шумен и Велико Търново.

 

 

 

 

 

Бележки:

 

1. Със знака * е означен старият стил на летоброене по Юлианския календар.

2. Кореспонденцията си получава на адреса на книжарницата на Димитър Голов.

3. Кореспонденцията си получава на адреса на книжарница "Иван Игнатов"

4. Учителя е употребил думата "Пръчка'". Тя съдържа четири "халки",символициращи четирите царства (Божественото, Духовете, Човекът, Животните) и четирите естества на човека (Божествената частица - Духът, Майката, която възприема - Душата, умът -интелекта, сърцето и животинската природа. Пръчката е изработена от материал от Хвойна, поръчан от Рилския манастир; дължина: 61 см, диаметър: 1см.

5. Учителя свързва символът на меча ("камичката") със Силата Господня.Камичката представлява двуостър меч с емблема.   

6. Годишните събори на ББ са наричани още "срещи на Веригата".

7. (7 март 1897) в с. Тетово, Русенско, Божественият Дух слиза върху тридесет и три годишния Петър Константинов Дънов (роден на 11 юли* 1864), който се трансформира в Учителя на Бялото Братство Беинса Дуно. По-късно всички негови слушатели, последователи и ученици започват да го наричат Учителя.