11.5.2010

Мисълта регулира светлината, чувствата регулират топлината. Значи вие на Земята се нуждаете от топлина. Следователно трябва да имате хубави чувства. Добрите чувства раждат тази, хубавата топлина, при която организмът расте. Отличните мисли раждат светлината. От тази светлина вие имате нужда. Аз говоря за вътрешната светлина. Отвън Слънцето грее – във вас е тъмно: ходите, недоволен сте. Когато дойде вътрешната Светлина, тя носи живота.