10.5.2010

Всяко нещо, което вие не правите от вашата добра воля, то е наложено насилствено върху вашето съзнание. Всяко нещо, което вие го правите съзнателно, от любов, то е ваше. Любовта е закон на свободата. Всяко нещо, което вие правите по любов, то е свободно.#Извън Любовта всичко е насилие. Извън Мъдростта всичко е насилие, извън Истината всичко е насилие. В Любовта е свободата – значи се проявява животът. В Мъдростта, в тази свобода, се проявява знанието. В Истината се проявява свободата. Но свобода, знание, живот – това е едно цяло.