05.5.2010

В Духовния свят никога не критикуват. Защо ще търсите погрешките на хората? Това е тровене. Влез в дома на човека като приятел и търси богатството, което носи в себе си.#Сутрин, като станете, кажете: „Господи, научи ме да мисля за моите братя и сестри, както Ти мислиш за тях.“ Да мислите добре за хората – това значи да бъдете силни. Важно е да поддържате добро мнение за всекиго.