04.5.2010

"Светските хора се стремят към външния живот, дето слабият слугува на силния, а глупавият – на умния. Във вътрешния живот законът е точно обратен: силният слугува на слабия, умният – на глупавия, любещият – на оня, който няма любов. Във външния живот ако те обичат, и ти ще обичаш; във вътрешния живот и да не те обичат, ти ще обичаш."