01.5.2010

Христос каза на учениците Си: „Идете и проповядвайте Словото Божие и Аз ще бъда с вас до скончанието на века.“ Апостолите работиха. Защо трябваше да работят? – За да спечелят пари да си купят билет за отиване на Слънцето. И вие трябва да работите, за да спечелите пари за билет – и като дойде Христос, да отидете с Него заедно на Слънцето. Някои не работят и разчитат на особена привилегия. В живота няма никакви привилегии. Който има Любов, само той се ползва с привилегии.