30.4.2010

Спасението на света е в ония Божествени мисли, които проникват в човешкия дух, в Божествените чувства, които се изразяват чрез волята на човека.