25.4.2010

Направете следния опит: вдълбочете се в себе си и кажете: „Господи, готов съм още сега да изпълня Твоята Воля, която движи всичко живо в света.“ Или кажете: „Ако съм намерил благодат пред Тебе, нека да почувствам Радостта Ти в името на Твоята Любов, Мъдрост и Истина.“ Знаете ли какво ще почувствате? – Ще почувствате такъв трепет, какъвто никога не сте почувствали. Ще се почувствате възродени.