24.4.2010

Да ви кажа самата ?Q???Ркак седи: не може хората да ви обичат, ако не ги обичате. Който пръв оценява Любовта, той е, който раздава Любовта. Който втори оценява Любовта, той приема Любовта. Следователно в един и същи момент не може да дадеш твоята Божествена любов от себе си, ако не може да възприемеш от другиго – ти не може да имаш Любов. Два момента са те в характера на човека. Защото Бог е скрит и в добрите, и в лошите хора.