23.4.2010

Аз считам, че на един човек, който няма търпение, нему липсва едно качество – устойчивост, твърдост в характера. На човек без търпение характерът му няма основа – няма на какво да се обосновава. Твърдостта на човека представлява едно от моралните качества. Твърдостта е задна стража на Божествения свят. За Бога казваме, че Той е дълготърпелив. Бог, Който вижда всичките недостатъци на хората, Той взема само в съображение от тия недостатъци да изкара някаква добродетел.