21.4.2010

Та първото нещо за човека, това е търпението – онова съзнание, че ти при най-големите несгоди на живота си умен, та да можеш да минеш тъй, че да не направиш пакост. Като поставиш нещо, да го поставиш точно на място.