20.4.2010

Христос казва: „Аз ще изпратя Духа Си.“ Щом дойде Духът в тебе – това е мощното, силното, което ще създаде търпението.