19.4.2010

Възкресението е оня капитал, който поддържа живота. Без възкресението човек е изложен на изпитания, на мъчнотии, на страдания н недоразумения. Царството Божие е дошло само за възкръсналия. Под Царство Божие разбирам истинския живот. Влезе ли тоя живот в човека, той е вече възкръснал.