18.4.2010

Ако мислиш, че ще възкръснеш, когато дойде Христос на Земята, ти си на крив път. Христос възкръсна и се яви само на ония, които Го обичаха, за да усили вярата им. Той не се яви на ония, които нямаха никакво отношение към Него.