17.4.2010

Христос дойде на Земята да служи на Бога, да прояви Неговата Любов. Да служиш на Бога – това значи да изпълниш Неговата воля. Щом Бог живее във вас, в душите ви настава мир и веселие. Дето е радостта и веселието, там е Бог. Ако живеете така, ангели ще слязат от Небето да ви служат, както служеха и на Христа. – „Кога ще ни служат?“ – Когато вие служите на Бога.