16.4.2010

Правилно е да мислите за Небето, а да живеете на Земята. Само така ще се оправят работите ви. Вие мислите, че като отидете на Небето, там ще проявите Любовта. Не, Любовта може да се прояви още на Земята. Мислете за Небето, за възкръсналия Христос, за да бъдете проводници на Божията Любов. Щом мислите за Христа, и Той ще мисли за вас. Отношението между Него и вас ще бъде същото, каквото е между Слънцето и вас. Ако обичате Слънцето, ще имате изобилно светлина, топлина и влага. Слънцето има еднакво отношение към всички живи същества – от най-малките до най-големите.