13.4.2010

Първата идея, която трябва да влезе в ума ви, е, че Любовта е онзи Божествен извор, който никога не пресъхва, не оскудява, който никой не може да обере, никой не може да вземе. Затуй дръжте Любовта като основа в живота си. Върху тази Любов да съградите живота или вашият живот да се проявява.