12.4.2010

Трябва да започнем с Любовта, за да имаме една стабилна основа вътре в живота. … Там, дето действа Любовта, в никого не се явява желание да ти направи една пакост. Хората на Любовта всички са богати. Всеки иска да даде нещо от себе си. Там никой не мисли да прави зло, никой не мисли да вземе. Всеки иска да даде, понеже има преизобилно. В надеждата и вярата все-таки има един недоимък, а в Любовта всичко има.