10.4.2010

Новата култура, която иде, мяза на един извор, който извира. От изобилието трябва да започнем. Новата култура започва от голямото, не от малкото. Казваме: „Човек трябва да се надява. После трябва да има вяра и най-после трябва да има Любов – в края.“ – Не, в бъдещата култура ще започнем от Любовта. Ще имаме Любов, че после ще имаме вяра и най-после ще имаме надежда. С Любовта трябва да се започне, за да се разрешат всички въпроси правилно.