08.4.2010

В изгрева на Слънцето трябва да виждаме Разумните Същества.#Посрещането на слънчевия изгрев всякога ползва. Ползва и тогава, когато има облаци и Слънцето е закрито, защото неговите енергии преминават и през облаците. Изгревът на Слънцето при всички случаи внася подем в човека. Тази жива енергия идва само сутрин.