05.4.2010

Искате ли да се ползвате от енергиите на Природата за своето здраве, най-добрите месеци са април, май и юни. Тези месеци носят грамадни богатства. Ако човек използва енергиите на Природата, за един месец може да се обогати с тях.