03.4.2010

Помни: докато Божият Дух не се роди в тебе, ти не можеш да се повдигнеш. Не мисли, че си се самородил. Да се самородиш – това значи да поемеш правия път на живота. Тогава ще имаш само външни страдания, но не и вътрешни. Да се самородиш – това значи да осмислиш живота си, да придобиеш Любовта и да влезеш в областта на великата Хармония. При това положение страданието има смисъл. Христа разпнаха, но Той роди Божественото дете. За това дете се говори в Откровението.