02.4.2010

Какво е нужно на човека, за да придобива знания? – Да учи и да придобива светлина. Какво трябва да прави старият? – Да се подмладява. Младият? – Да не остарява. Глупавият? – Да поумнява. Слабият? – Силен да стане.