01.4.2010

"Когато обичаш хората, ти си в бъдещия живот; когато вярваш в абсолютната Истина, ти си в бъдещия живот. Радостта, която изпитваш от знанието, показва, че живееш в бъдещето, т.е. живееш в оня свят. Голяма е радостта на човека, когато знае как е създаден светът, кой го е създал и т.н. Изгубиш ли знанието и вярата в бъдещето, радостта ти изчезва. "