31.3.2010

Уповавай на Господа! За да уповаваш на Господа и да Му угодиш, нужна е вяра. Тя е въже, за което се хващаш и в тоя, и в оня свят. И в рая да отидеш, ще се натъкнеш на неизвестни неща, за които е нужна вяра. Тя има Божествен произход, а вярването – човешки. Без вяра нищо не се постига.