29.3.2010

Трябва да работите за себе си, за да сте свободни във физическия свят. Трябва да работите за ближните, за да сте свободни в Духовния свят. Трябва да работите за Бога, за да сте свободни в Божествения свят. Свободата в Божествения свят дава ценност, свободата в Духовния свят дава съдържанието и свободата във физическия свят дава красотата.