27.3.2010

За Бога трябва да работите, за да добиете ценността на нещата, разумността. За ближните трябва да работите, за да добиете съдържанието на нещата. За себе си трябва да работите, за да добиете красивата форма на нещата. Тъй разгледан, животът вече добива смисъл. Както и другояче да разглеждате живота, той няма смисъл.