26.3.2010

Всяка мисъл, която може да ти послужи, тя ще ти причини известна радост. Всяко чувство, което в даден случай може да ти услужи, може да ти причини една радост. Чувствата са ценни при услугата, която може да ти направят. Силата е ценна, която може да ти помогне. Или другояче казано: силата, която имаме, постоянно трябва да я турим в действие в три посоки – или да работи за себе си, или да работи за обществото, или да работи за Невидимия свят – за Божествения свят трябва да се работи.