25.3.2010

Представете си, че вие седите в една тъмна нощ, изгубили сте пътя си. Какво ви трябва? – Много малко. Трябва ви една батерийка или една свещ. Като видите тази свещ, тя ще ви причини радост. Тази свещ при други условия може да не е нищо за вас, но в тъмната нощ като я запалиш, веднага се окуражаваш и намираш пътя. И то благодарение на тази, малката свещ. Следователно в съвременния живот една хубава, една светла мисъл е, която може да покаже пътя на човека. Тя е ценна. Хубавите мисли, хубавите чувства и силата на човека са ценното.