24.3.2010

Знаете ли какво значи да видите Бога? – Това е смисълът на живота. Велико нещо е да влезеш в досег с тази чиста Интелигентност.#Да видите Бога – това значи да се домогнете до онзи велик вечен принцип, който подмладява, възкресява, внася светлина и топлина в човека.