22.3.2010

Желая ви да се свържете със силите на Разумната Природа и с всички добри хора на Земята. Постигнете ли това, към вас ще потекат енергии от всички страни.