20.3.2010

На Земята сте дошли, за да учите изкуството да слушате гласа на Бога. Животът сега започва за вас. Вслушвайте се в тихия глас, който говори на сърцата ви. Това е гласът на Бога. Няма човек на Земята, комуто този глас да не говори.