18.3.2010

Когато ти в себе си разбираш една идея, ти можеш да разполагаш с нея. Ти си я разбрал и можеш да се ползваш от нея. Всяка идея, която имаш, обясняваш как е станала, но не можеш ли да се ползваш от нея, ти не си я разбрал. Човек може да познае само онова, което той може да го тури на работа. Всяка идея, която на тебе може да ти служи, да ти бъде в услуга, ти си я разбрал.