17.3.2010

Всякога, при всички условия на живота, употребете вашата сила, защото човек, като не я употребява, губи силата. Колкото повече я употребява, толкоз неговата сила се увеличава. Всички трябва да имате сила.