16.3.2010

Целият външен свят е едно предметно учение. Човек не е дошъл на Земята само да яде и да пие. Той е дошъл да се учи как да прилага Божественото учение и как да работи.