15.3.2010

Цитираш стиха, дето Христос казва: „Аз съм пътят, истината и животът.“ Пътят – това е знанието, необятната Божия мъдрост, която трябва да изучавате. Пътят подразбира Божествения език, който води към Божественото знание. Истината има отношение към свободата. Животът произтича от Любовта. Той е крайният резултат, до който трябва да достигнем. Значи, като вървим по Христовия път, със силата на Божествената светлина и Истина ние ще дойдем до Живота. Само така ще се свържем с живота, защото е казано, че Любовта ражда живота. Чрез живота ще познаем величието на Бога.