10.3.2010

Ти, като майка, като милваш детето си по главата, кажи: „Да влязат в тебе Божествените мисли, да носиш Светлина на човечеството, да помагаш на по-слабите си братя, да влязат в тебе благородни чувства!“