08.3.2010

Жената се е явила в света, за да направи един мост: да внесе благоразумието в човека, да го научи как да бъде търпелив.