06.3.2010

Съвършеният човек трябва да бъде и мъж, и жена. Когато в лицето преобладават кривите линии, това е женско лице. Когато преобладават правите линии, това е мъжко лице. У съвършения човек има хармонично съчетание на кривите и правите линии.