05.3.2010

През ума ви минава една добра мисъл, една идея – дайте ? път. Това е служение на Бога. Не отлагайте! Вие я отлагате за една година и после искате за един ден да свършите всичката работа. Ако всеки ден вършите по малко, работата ще върви по-добре.