03.3.2010

Истински българин е този, който има доброта, справедливост, красота и разумност. Доброта в сърцето, справедливост в ума, красота в душата и разумност. Българите трябва да се уповават единствено само на Бога.