Приключи техническата дейност по проекта за нов сайт

За дата: 
21.04.2009

(20.04.2009) Приключи техническата дейност по този проект. Възможно е допълването на проекта за официален сайт с още детайли, но това няма да измени настоящия му облик. При приемане на решение от УС на ОББ, проектът за сайт може да бъде официално пуснат в експлоатация.