27.2.2010

Значи първото нещо е: дайте свобода на своите мисли, на своите чувства, на своите постъпки. Не тъй, механически, но на ония живи мисли, на ония живи чувства, на ония живи постъпки. Разумно да бъде това. Аз като говоря, разбирам разумните мисли у човека, разумните чувства в човека и разумните живи постъпки в човека. Те сами разрешават въпроса.