26.2.2010

Дайте свобода на вашата мисъл, на елементите, от които вашата мисъл е създадена. Мисълта сама по себе си се изправя. Оставете вашето сърце свободно – то само по себе си ще оправи нещата. Вярвайте! Трябва да вярвате.