24.2.2010

Един човек, който е страдал, оценява по-добре от онзи, който никак не е страдал. За онзи, който е страдал, след туй се сменя страданието. Онзи, който постоянно е бил щастлив, изгубва хубавото схващане, притъпяват се неговите чувства. Затуй е необходимо да премине човек от страданието към радостта. Ние считаме преминаването от неприятните неща към приятните за един правилен процес в Природата, за да не се изгуби онази, хубавата пластичност, която се намира в човешката душа.