22.2.2010

"„Защо сме дошли на Земята?“ – Това е първата задача, която трябва да решите. Вие не сте дошли на Земята да живеете охолно; не сте дошли на Земята да вършите търговия; не сте дошли на Земята да ставате учени хора, философи, певци или музиканти. Вие сте пратени на Земята като слуги – да изпълнявате Волята на Бога. Това е най-лесната задача, която трябва да решите, и след това да се върнете назад."