21.2.2010

Христос дойде на Земята да опита страданието, че като се върне на Небето, да разказва за него като за нещо ново, непознато на небесните жители. В Христовите страдания се крие спасението на човечеството. Който живее на Земята и бяга от страданията, той не може да се спаси.