20.2.2010

Привилегия е за човека да страда. Напредналите души слизат доброволно на Земята да опитат страданията. И за тях страданието е привилегия. Днес аз говоря за вътрешния смисъл на страданието. Има нещо, дълбоко скрито в страданието, което по никой начин не може да се обясни. Никаква философия не може да обясни какво нещо е страданието и какво се крие в него. Всеки сам трябва да го опита.